Прегледайте нашите ПАКЕТИ ЗА ИНДИВИДУАЛНИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ 2023

02 юни 2023

Продължителност на пакет профилактични прегледи – 1:30 ч.

При добавяне на допълнителни прегледи по избор времето ще се увеличи.

Час за индивидуални профилактични прегледи се записва само по телефона.

РАЗГЛЕДАЙТЕ ПАКЕТИТЕ ЗА ИНДИВИДУАЛНИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ