ДКЦ Александра Хелф | Alexandra Health


ЦЕНОРАЗПИС

ЦЕНОРАЗПИС

Добре дошли в ДКЦ "Александра Хелф"! Ние сме на Вашите услуги!

 1. ОСНОВНИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ
 
Първична консултация, преглед и интерпретация на резултати от
изследвания от нехабилитиран специалист
40.00 лв.
Вторична консултация, преглед и интерпретация на резултати от изследвания 25.00 лв.
Консултация по документи от нехабилитиран специалист 25.00 лв.
         
2. ИЗДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ  
ЛКК - 30 дни  30.00 лв.
ЛКК- 20 дни 25.00 лв.
ЛКК - 15 дни  20.00 лв.
ЛКК - 10 дни 15.00 лв.
Болничен лист (от специалист) 5.00 лв.
         
3. ОБЩОМЕДИЦИНСКИ МАНИПУЛАЦИИ  
Измерване на артериално налягане 3.00 лв.
Апликация на ваксина 6.00 лв.
Мускулна инжекция 6.00 лв.
Венозна инжекция 15.00 лв.
Подкожна инжекция 6.00 лв.
ЕКГ  15.00 лв.
         
4. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ        
4.1 ХИРУРГИЯ        
Първичен преглед       40.00 лв.
Вторичен преглед       25.00 лв.
Консултация       20.00 лв.
Рецепта       3.00 лв.
Превръзка чиста 10.00 лв.
Премахване на конци и превръзка  15.00 лв.
         
4.2  АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ  
Първичен преглед 40.00 лв.
Вторичен преглед 25.00 лв
Консултация по документи       20.00 лв.
Сваляне на песар  12.00 лв
Женска консултация 25.00лв
Микробиология 25.00 лв
Цитонамазка 20.00 лв
Деструктивно лечение на доброкачествено изменение на маточната шийка, без химична  каутеризация 100.00 лв.
Деструктивно лечение на доброкачествени заболявания на вулвата и влагалището 50.00 лв.
УЗИ 35.00 лв.
Ехография при напреднала браменност 30.00 лв.
         
4.3 ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ  
Първичен преглед       40.00 лв
Вторичен преглед       25.00 лв.
Консултация по документи       20.00 лв
Ехография на коремни органи и ретроперитонеум 35.00 лв.
   
4.4 ЕНДОКРИНОЛОГИЯ  
Първичен преглед       40.00 лв
Вторичен преглед        25.00 лв
Консултация по документи       20.00 лв.
Ехография на щитовидна жлеза 35.00 лв.
Изследване на кр.захар с глюкомер 6.00 лв.
         
         
4.5 ИНТЕРНИСТ / ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ  
Първичен преглед  40.00 лв.
Вторичен преглед       25.00 лв.
Консултация по документи       20.00 лв
ЕКГ /при необходимост се доплаща след прегледа/     5.00 лв
         
4.6 КАРДИОЛОГИЯ   
Първичен преглед при специалист вкл.ЕКГ 45.00 лв.
Вторичен преглед       25.00 лв.
Консултация по документи       20.00 лв
ЕКГ стандартни 12 отвеждания 15.00 лв.
         
4.7 НЕВРОЛОГИЯ  
Първичен преглед        40.00 лв
Вторичен преглед       25.00 лв.
Kонсултация по документи 20.00 лв
ЕЕГ       50.00 лв.
Доплерова сонография       50.00 лв.
Паравертебрални блокади       25.00 лв.
Лечение на инсерционити /перирартрити/перитрохантерити/ 25.00 лв.
         
4.8 ОФТАЛМОЛОГИЯ        
Първичен преглед        40.00 лв
Вторичен преглед       25.00 лв
Kонсултация по документи 20.00 лв
Тонометрия  20.00 лв.
Офталмоскопия 15.00 лв.
Оглед с Голдман 40.00 лв
Изследване на цветно зрение с цветни таблици 10.00 лв.
Гониоскопия       20.00 лв.
Промивка на конюктивен сак       10.00 лв.
Сондиране на каналикули и промиване на слъзни пътища 30.00 лв.
Проба на Ширмер       5.00 лв.
Проба на Зайдел       5.00 лв.
Микробиология 25.00 лв.
         
4.10 ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА  
Остеометрия /задължително с предварително записан час/ 35.00 лв.
Ехографска диагностика на коремни органи, ретроперитонеум и малък таз 35.00 лв.
Ехографска диагностика на горната част на абдомена 35.00 лв.
Ехографска диагностика на органите в малкият таз 35.00 лв.
Ехографска диагностика на щитовидна жлеза 35.00 лв.
Ехографска диагностика на млечни жлези 35.00 лв.
Ехографска диагностика на лимфни възли 35.00 лв.
         
4.11 НЕФРОЛОГИЯ  
Първичен преглед 40.00 лв.
Вторичен преглед 25.00 лв.
Консултация по документи 20.00 лв.
Ехография на простата 35.00 лв.
Ехография на пикочни пътища 35.00 лв.
Ехографска диагностика на коремни органи, ретроперитонеум и малък таз 35.00 лв.
         
4.12 УНГ  
Първичен преглед 40.00 лв.
Вторичен преглед 25.00 лв.
Консултация по документи 20.00 лв.
Локално медикаментозно лечение при епистаксис       10.00 лв.
Сваляне на назална тампонада       20.00 лв.
Неоперативно отстраняване на чуждо тяло от нос, устна кухина, гърло, слухов канал       20.00 лв.
Индиректна ларингоскопия       7.00 лв.
Отстраняване на ушна кал /на едно ухо/       10.00 лв.
Контролирана под налягане инсуфлация на Евстахиевата тръба - 5 бр.       15.00
Клинични вестибуларни тестове        7.00
Аудиометрия       20.00
         
5. КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ     Фолат 19.00
Медико-диагностични изследвания     Тиреоглобулин 35.00
      Инсулин 17.00
ХЕМАТОЛОГИЯ     Инсулин х 3 30.00
Пълна кръвна картина (ПКК)+ 3 diff 9.00   HOMA – /инсулин+глюкоза/ 20.00
Скорост на утаяване на еритроцити (СУЕ) 2.50   ОГТТ /глюкоза х3/ + Инсулин х3 37.00
ДКK 8.00   Калцитонин 29.00
      ACTH 18.00
      Кортизол 16.90
КОАГУЛАЦИЯ     Паратхормон 28.00
Протромбиново време,INR 5.90   Пролактин 16.90
aPTT 5.90   LH 16.90
Фибриноген 5.90   FSH 16.90
Тромбиново време 5.90   Естрадиол 17.90
Време кървене/съсирване 2.00   Прогестерон 17.90
D-dimer 25.00   Тестостерон 17.90
      DHEA-S 19.00
БИОХИМИЯ     Андростендион 22.00
Глюкоза 3.50   17-алфа-OH – прогестерон 21.00
КЗП /кръвно-захарен профил/ 9.00   B-HCG 15.00
Гликиран хемоглобин 14.00   AMH (анти  Мюлеров хормон) 37.00
Общ белтък 3.70      
Албумин 3.00   ТУМОРНИ МАРКЕРИ  
Урея 3.70   Total PSA 16.00
Креатинин 3.70   Free PSA 16.00
Пикочна киселина 3.70   CA 15-3 18.50
Общ билирубин 3.70   HE4 55.00
Директен билирубин 3.70   ROMA индекс 70.00
Холестерол 3.70   CA 19-9 18.50
Триглицериди 3.70   CA 72-4 21.00
HDL холестерол 3.70   CEA 18.00
LDL холестерол 3.70   Cyfra 21-1 21.00
VLDL холестерол 3.70   SCC 20.00
ASAT 3.90   CA 125 18.50
ALAT 3.90   AFP 18.00
GGT 3.90   NSE 24.00
CK 4.00   Beta crosslaps/серум 20.00
CK-MB 5.00      
Алкална фосфатаза 4.00   ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА  
LDH 4.00   Общо химично изследване 4.50
Амилаза 3.90   Белтъв в урина 5.00
Липаза 8.90   Креатинин в урина 3.50
Кисела фосфатаза 3.90   Креатининов клирънс 10.00
Холинестераза 13.00   Микроалбумин 13.00
Калций 4.00   Наркотични вещества 25.50
Йонизиран калций 4.00   Амилаза 4.00
Фосфор 4.00   Калций 4.00
Магнезий 4.00   Фосфор 4.00
Калий 4.00   Магнезий 4.00
Натрий 4.00   Глюкоза 4.00
Хлориди 4.00   Урея 4.00
Желязо 5.90   Пикочна киселина 4.00
ЖСК 5.90   Калий 4.00
Феритин 15.00   Натрий 4.00
С – реактивен протеин (CRP) 8.00   АCR 6.00
Трансферитин 20.00      
      ИМУНОЛОГИЯ  
ХОРМОНИ     ANA скрининг 19.00
      Инфлуенца А/B Ag 22.00
TSH 15.00   IgA 16.00
ft4 15.00   IgM 20.00
ft3 15.00   IgG 16.00
TAT (anti –TG) 18.00   IgE 20.00
MAT (anti – TPO) 18.00   Антистрептолизинов титър (AST) 6.00
TSH рецепторни антитела 37.00      
         
         
ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ        
Кръвна група и Rh 18.00   ДРУГИ  
Автоеритроантитела 32.00   Окултна кръв 13.00
Алоеритроантитела , вкл.Rh 32.00      
Имуноглобулин А 14.00   ПАРАЗИТОЛОГИЯ  
Имуноглобулин G 14.00   Микробиологично изследване на фецец 18.00
Имуноглобулин M 14.00      
Определяне на титър  на еритроантитела 36.00      
Rh фенотил и Kell - антитела 38.00      
         
ВИТАМИНИ И МЕДИКАМЕНТИ        
Фолиева киселина 28.00      
Витамин B12 20.00      
25 – OH Витамин D3 28.00      
Хомоцистеин 36.00      
         
МИКРОБИОЛОГИЯ        
Урина за урокултура 10.00      
Храчка 27.00      
Очен секрет 23.00      
Гърлен секрет 23.00      
Еякулат 26.00      
Носен секрет 23.00      
Ушен секрет 23.00      
Раневи секрет 23.00      
Вагинален секрет 23.00      
Сифилис (скрининг) 9.00      
Chlamydia trach.IgA 16.00      
Chlamydia trach.IgM 16.00      
Chlamydia trach.IgG 16.00      
         
ВИРУСОЛОГИЯ        
СПИН(HIV 1 antigen+anti HIV1/2antibodies) 20.90      
Хепатит А (anti – HAV IgM) 23.90      
Хепатит E (anti – HEV IgM) 23.90      
Хепатит E (anti – HEV IgG) 23.90      
Хепатит B (HBsAg) 19.90      
anti - HBsAg 25.00      
anti – HBc IgM 25.00      
anti – HBc total 25.00      
HBeAg 25.00      
Anti – HbeAg 25.00      
Хепатит C (anti – HCV antibodies) 25.00      
Хепатит D (anti – HDV total) 26.00      
Хепатит D (anti – HDV IgM) 26.00      
Рубеола (Rubella) IgM 18.00      
Рубеола (Rubella) IgG 18.00      
Варицела зостер (Varicella zoster) IgM 25.00      
Варицела зостер (Varicella zoster) IgG 25.00      
Цитомегаловирус (CMV) IgM 18.00      
Цитомегаловирус (CMV) IgG 18.00      
Инфекц.мононуклеоза (EBV VCA IgM) 21.00      
Инфекц.мононуклеоза (EBV VCA IgG) 21.00      
EBV EBNA IgG 21.00      
EBV EA IgM 21.00      
EBV EA IgG 21.00      
Хеликобактер пилори anti H.pylori IgG 19.00      
Хеликобактер пилори(фецес)- H.pylori antigen 39.00      
Херпес симплекс тип 1 IgM (HSV1) 23.00      
Херпес симплекс тип 1 IgG (HSV1) 23.00      
Херпес симплекс тип 2 IgM (HSV2) 23.00      
Херпес симплекс тип 2 IgG (HSV2) 23.00      
Паротит (заушка)anti – Mumps IgM 23.00      
Паротит (заушка)anti – Mumps IgG 23.00      
         
         

График на лекарите

Прегледайте графика