ДКЦ Александра Хелф | Alexandra Health


ЦЕНОРАЗПИС

ЦЕНОРАЗПИС

Добре дошли в ДКЦ "Александра Хелф"! Ние сме на Вашите услуги!

 1. ОСНОВНИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ

Първична консултация, преглед и интерпретация на резултати от
изследвания от нехабилитиран специалист

45.00 лв.

Вторична консултация, преглед и интерпретация на резултати от изследвания

30.00 лв.

Консултация по документи от нехабилитиран специалист

25.00 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ОБЩОМЕДИЦИНСКИ МАНИПУЛАЦИИ

 

Измерване на артериално налягане

3.00 лв.

Апликация на ваксина

6.00 лв.

Мускулна инжекция

6.00 лв.

Венозна инжекция

15.00 лв.

Подкожна инжекция

6.00 лв.

ЕКГ 

15.00 лв.

 

 

 

 

 

3. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ

 

 

 

 

3.1 ХИРУРГИЯ

 

 

 

 

Първичен преглед

 

 

 

45.00 лв.

Вторичен преглед

 

 

 

30.00 лв.

Консултация

 

 

 

20.00 лв.

Рецепта

 

 

 

3.00 лв.

Превръзка чиста

10.00 лв.

Премахване на конци и превръзка 

15.00 лв.

 

 

 

 

 

3.2  АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

 

Първичен преглед

45.00 лв.

Вторичен преглед

30.00 лв

Консултация по документи

 

 

 

20.00 лв.

Сваляне на песар 

12.00 лв

Женска консултация

25.00лв

Микробиология

25.00 лв

Цитонамазка

20.00 лв

Деструктивно лечение на доброкачествено изменение на маточната шийка, без химична  каутеризация

100.00 лв.

Деструктивно лечение на доброкачествени заболявания на вулвата и влагалището

50.00 лв.

УЗИ

40.00 лв.

Ехография при напреднала браменност

30.00 лв.

 

 

 

 

 

3.3 ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

 

Първичен преглед

 

 

 

45.00 лв

Вторичен преглед

 

 

 

30.00 лв.

Консултация по документи

 

 

 

20.00 лв

Ехография на коремни органи и ретроперитонеум

40.00 лв.

 

 

3.4 ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

 

Първичен преглед

 

 

 

45.00 лв

Вторичен преглед 

 

 

 

30.00 лв

Консултация по документи

 

 

 

20.00 лв.

Ехография на щитовидна жлеза

40.00 лв.

Изследване на кр.захар с глюкомер

6.00 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 ИНТЕРНИСТ / ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

 

Първичен преглед 

45.00 лв.

Вторичен преглед

 

 

 

30.00 лв.

Консултация по документи

 

 

 

20.00 лв

ЕКГ /при необходимост се доплаща след прегледа/

 

 

5.00 лв

 

 

 

 

 

3.6 КАРДИОЛОГИЯ 

 

Първичен преглед при специалист вкл.ЕКГ

50.00 лв.

Вторичен преглед

 

 

 

30.00 лв.

Консултация по документи

 

 

 

20.00 лв

ЕКГ стандартни 12 отвеждания

15.00 лв.

 

 

 

 

 

3.7 НЕВРОЛОГИЯ

 

Първичен преглед 

 

 

 

45.00 лв

Вторичен преглед

 

 

 

30.00 лв.

Kонсултация по документи

20.00 лв

ЕЕГ

 

 

 

50.00 лв.

Доплерова сонография

 

 

 

50.00 лв.

Паравертебрални блокади

 

 

 

25.00 лв.

Лечение на инсерционити /перирартрити/перитрохантерити/

25.00 лв.

 

 

 

 

 

3.8 ОФТАЛМОЛОГИЯ

 

 

 

 

Първичен преглед 

 

 

 

45.00 лв

Вторичен преглед

 

 

 

30.00 лв

Kонсултация по документи

20.00 лв

Тонометрия 

20.00 лв.

Офталмоскопия

15.00 лв.

Оглед с Голдман

40.00 лв

Изследване на цветно зрение с цветни таблици

10.00 лв.

Гониоскопия

 

 

 

20.00 лв.

Промивка на конюктивен сак

 

 

 

10.00 лв.

Сондиране на каналикули и промиване на слъзни пътища

30.00 лв.

Проба на Ширмер

 

 

 

5.00 лв.

Проба на Зайдел

 

 

 

5.00 лв.

Микробиология

25.00 лв.

 

 

 

 

 

3.9 ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

 

Остеометрия /задължително с предварително записан час/

40.00 лв.

Ехографска диагностика на коремни органи, ретроперитонеум и малък таз

40.00 лв.

Ехографска диагностика на горната част на абдомена

40.00 лв.

Ехографска диагностика на органите в малкият таз

40.00 лв.

Ехографска диагностика на щитовидна жлеза

40.00 лв.

Ехографска диагностика на млечни жлези

40.00 лв.

Ехографска диагностика на лимфни възли

40.00 лв.

 

 

 

 

 

3.10 НЕФРОЛОГИЯ

 

Първичен преглед

45.00 лв.

Вторичен преглед

30.00 лв.

Консултация по документи

20.00 лв.

Ехография на простата

40.00 лв.

Ехография на пикочни пътища

40.00 лв.

Ехографска диагностика на коремни органи, ретроперитонеум и малък таз

40.00 лв.

 

 

 

 

 

3.11 УНГ

 

Първичен преглед

45.00 лв.

Вторичен преглед

30.00 лв.

Консултация по документи

20.00 лв.

Локално медикаментозно лечение при епистаксис

 

 

 

10.00 лв.

Сваляне на назална тампонада

 

 

 

20.00 лв.

Неоперативно отстраняване на чуждо тяло от нос, устна кухина, гърло, слухов канал

 

 

 

20.00 лв.

Индиректна ларингоскопия

 

 

 

7.00 лв.

Отстраняване на ушна кал /на едно ухо/

 

 

 

10.00 лв.

Контролирана под налягане инсуфлация на Евстахиевата тръба - 5 бр.

 

 

 

15.00

Клинични вестибуларни тестове 

 

 

 

7.00

Аудиометрия

 

 

 

20.00

 

 

 

МЕДИКО – ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ „АЛЕКСАНДРА“ ООД - София,ул.”Бачо Киро” №8,
тел. 0884919945

ЦЕНОРАЗПИС

 

ХЕМАТОЛОГИЯ

ПКК – 22 показателя

6.60

Скорост на утаяване на еритроцити (СУЕ)

2.40

Морфология на еритроцити

5.00

ДКК - мануално

5.00

Броене на ретикулоцити

3.00

 

КОАГУЛАЦИЯ

Протромбиново време(PT),INR

4.50

aPTT

4.50

Фибриноген

4.50

D-dimer

25.00

 

БИОХИМИЯ

Глюкоза

3.60

КЗП (трикратен)

6.50

ОГТТ – глюкоза (трикратен)

6.50

Гликиран хемоглобин

12.00

Общ белтък

3.60

Албумин

3.60

Урея

3.60

Креатинин

3.60

Пикочна киселина

4.20

Общ билирубин

3.60

Директен билирубин

3.60

Холестерол

3.60

Триглицериди

4.20

HDL – холестерол

3.60

LDL – холестерол

3.60

VLDL – холестерол

3.60

ASAT

3.60

ALAT

3.60

GGT

3.60

Алкална фосфатаза

3.60

LDH

4.80

Амилаза

4.20

Липаза

4.20

CK (креатинкиназа)

4.80

CK- MB (MB фракция)

5.00

Желязо

4.00

ЖСК

4.00

Трансферин

18.00

Феритин

18.00

Калций

4.80

Йонизиран Калций

4.80

Фосфор

4.80

Магнезий

6.00

Калий

4.80

Натрий

4.80

Хлориди

4.80

Цинк

18.00

Мед

18.00

Литий

18.00

С- реактивен протеин (CRP)

6.00

Тропонин Т (TNT)  hs

30.00

 

УРИНА

Общо химично изследване

2.50

Седимент

2.50

Белтък

3.00

Креатинин

2.50

Креатининов клирънс

7.00

Микроалбумин

10.00

Амилаза

4.00

Калций

3.00

Фосфор

3.00

Магнезий

3.00

Калий

3.50

Натрий

3.50

Наркотични вещества

25.00

 

ХОРМОНИ

TSH

16.80

fT4

16.80

fT3

16.80

TAT (anti – TG)

16.80

MAT (anti – TPO)

16.80

TSH рецепторни антитела

38.00

Тиреоглобулин

32.00

Паратхормон

27.00

Остеокалцин

20.00

Калцитонин

29.00

ACTH

18.00

Кортизол

16.00

Пролактин

16.80

LH

19.20

FSH

16.80

Естрадиол

19.20

Прогестерон

19.20

Тестостерон

19.20

DHEA-S

18.00

17–алфа -OH -прогестерон

22.00

4-андростендион

22.00

Total B-HCG

19.20

Инсулин

15.00

C-пептид

18.00

НОМА индекс

16.00

ОГТТ – двукратен инсулин (0,120 мин.)

28.00

ОГТТ – трикратен инсулин (0,60,120 мин.)

45.00

Соматотропен хормон

18.00

AMH (анти Мюлеров хормон)

38.00

 

ТУМОРНИ МАРКЕРИ

Total PSA

18.00

Free PSA

30.00

fPSA/tPSA ratio

28.00

CA 125

19.20

CA 15-3

19.20

HE4

65.00

ROMA индекс

70.00

CA 19-9

19.20

CA 72-4

21.00

CEA

19.20

CYfra 21-1

17.00

SCC

27.60

AFP

17.00

NSE

24.00

Бета 2 микроглобулин

25.00

Beta crosslaps/серум

19.00

ИМУНОЛОГИЯ

ANA скрининг

20.00

ANA профил

75.00

IgA

10.00

IgM

10.00

IgG

10.00

IgE

15.00

C3 комплемент

6.00

C4 комплемент

6.00

GAD 65 антитела

45.00

IA-2 антитела

45.00

IAA –антитела

35.00

ZnT –8 - антитела

85.00

AST

5.90

Waler Rose/RF

5.00

HLA-B27

30.00

Анти – CCP

35.00

Anti- tTG IgA

35.00

ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ

Кръвна група и Rh

18.00

Алоеритроантитела

30.00

 

ВИТАМИНИ И МЕДИКАМЕНТИ

Фолиева киселина

23.00

Витамин B12

23.00

25-OH Витамин D3

30.00

Хомоцистеин

29.00

 

ПАТОЛОГИЯ

Цитонамазка

20.00

Хистология

60.00

 

ПАРАЗИТОЛОГИЯ

Паразитологично изследване за детска градина/здравна книжка(включва чревни протозои,чревни хелминти,перианален отпечатък за ентеробиоза)

10.00

Токсоплазмоза  IgA

33.00

Токсоплазмоза  IgM

18.00

Токсоплазмоза  IgG

18.00

Ехинококоза  IgG

18.00

Трихинелоза  IgG

18.00

Лаймска болест (anti Borrelia burgdorferi  IgM)

22.00

Лаймска болест (anti Borrelia burgdorferi  IgG)

22.00

 

МИКРОБИОЛОГИЯ

Урина за урокултура

12.00

Храчка

25.00

Секрети (очен,гърлен,носен,ушен,раневи,уретрален,вагинален,цервикален,еякулат,простатен,анален)

25.00

Фецес

15.00

C.difficile +Toxin A и B

28.00

Сифилис (скрининг)

7.00

Сифилис TPHA

12.00

Chlamydia trach.(Ag)

25.00

Chlamydia  trachomatis  IgA

16.00

Chlamydia  trachomatis  IgM

16.00

Chlamydia  trachomatis  IgG

16.00

Mycoplasma hominis/Ureaplasma urealiticum

35.00

 

ВИРУСОЛОГИЯ

SARS CoV-2 PCR

70.00

SARS CoV-2 PCR (семеен пакет – цената е на човек)

60.00

SARS CoV-2 Ag

20.00

Anti-SARS-CoV-2 S Roche  (количествен  тест за антитела)

25.00

SARS-CoV-2-VNA (Вирус неутрализиращи антитела в %)

40.00

СПИН  (HIV1/2)

16.80

Хепатит А (anti –HAV total)

17.00

Хепатит E (anti –HEV  IgM)

17.00

Хепатит E (anti –HEV  IgG)

17.00

HBeAg

17.00

Хепатит B (HBsAg)

14.00

anti –HbsAg

17.00

anti – HBc IgM

17.00

anti – HBc total

17.00

Хепатит С (anti-HCV antibodies)

17.00

Хепатит D (anti-HDV total)

18.00

Хепатит D (anti-HDV  IgM)

18.00

Рубеола ( Rubeolla) IgM

17.00

Рубеола  ( Rubeolla) IgG

17.00

Варицела зостер( Varicella zoster) IgM

24.00

Варицела зостер( Varicella zoster) IgG

24.00

Цитомегаловирус (CMV) IgM

18.00

Цитомегаловирус (CMV) IgG

18.00

Инфекциозна мононуклеоза (EBV VCA IgM)

21.00

Инфекциозна мононуклеоза (EBV VCA IgG)

21.00

EBV EBNA IgG

21.00

EBV EA IgM

15.00

EBV EA IgG

19.00

Хеликобактер пилори anti – H.pylori IgG

19.20

Хеликобактер пилори (фецес-качествен) – H.pylori antigen

30.00

Херпес симплекс  тип 1 IgM (HSV1)

21.00

Херпес симплекс  тип 1 IgG  (HSV1)

21.00

Херпес симплекс  тип 2 IgM (HSV2)

21.00

Херпес симплекс  тип 2 IgG  (HSV2)

21.00

Паротит (заушка) anti-Mumps  IgM

22.00

Паротит (заушка) anti-Mumps  IgG

22.00

 

ДРУГИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Окултна кръв

10.00

 

*ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА

 

График на лекарите

Прегледайте графика