ДКЦ Александра Хелф | Alexandra Health


ЦЕНОРАЗПИС

ЦЕНОРАЗПИС /влиза в сила от 01 ноември 2022/.
Уважаеми пациенти, считано от 01.11.2022 г. в ДКЦ "Александра Хелф" заплащането на медицински услуги ще се извършва само с КАРТА

Добре дошли в ДКЦ "Александра Хелф"! Ние сме на Вашите услуги!

 1. ОСНОВНИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ

Първична консултация, преглед и интерпретация на резултати от изследвания от нехабилитиран специалист

50.00 лв.

Вторична консултация, преглед и интерпретация на резултати от изследвания

30.00 лв.

  

 

2. ОБЩОМЕДИЦИНСКИ МАНИПУЛАЦИИ

 

Измерване на артериално налягане

3.00 лв.

Апликация на ваксина

6.00 лв.

Мускулна инжекция

6.00 лв.

Венозна инжекция

15.00 лв.

Подкожна инжекция

6.00 лв.

ЕКГ 

15.00 лв.

  

 

3. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ

 

3.1 ХИРУРГИЯ 

 

Първичен преглед 

50.00 лв.

Вторичен преглед 

30.00 лв.

Консултация 

20.00 лв.

Рецепта 

3.00 лв.

Превръзка чиста

10.00 лв.

Премахване на конци и превръзка 

15.00 лв.

  

 

3.2  АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

 

Преглед + УЗИ

80.00 лв. 

 Преглед+УЗИ+Цитонамазка             

120.00 лв.

                               
Преглед + УЗИ+Микробиология                

110.00 лв. 

Преглед+Цитонамазка+Микробиология      

110.00 лв. 

Първичен преглед

50.00 лв.

Вторичен преглед

40.00 лв.
                          

Консултация по документи 

20.00 лв.

Сваляне на песар 

12.00 лв

Женска консултация

25.00лв

Микробиология

35.00 лв

Цитонамазка

40.00 лв

УЗИ

45.00 лв.

Ехография при напреднала браменност

45.00 лв.

Колпоскопия 

 80.00 лв.

Преглед + УЗИ

80.00 лв. 

Преглед+УЗИ+Цитонамазка

120.00 лв.

Преглед + УЗИ+Микробиология

110.00 лв. 

Преглед+Цитонамазка+Микробиология

110.00 лв. 

   

3.3 ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

 

Първичен преглед 

50.00 лв

Вторичен преглед 

30.00 лв.

Ехография на коремни органи и ретроперитонеум

45.00 лв.

 

 

3.4 ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

 

Първичен преглед 

50.00 лв

Вторичен преглед 

30.00 лв

Консултация по документи 

20.00 лв.

Ехография на щитовидна жлеза

45.00 лв.

Изследване на кр.захар с глюкомер

6.00 лв.

   

 

3.5 ИНТЕРНИСТ / ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

 

Първичен преглед 

50.00 лв.

Вторичен преглед 

30.00 лв.

Консултация по документи

20.00 лв

ЕКГ /при необходимост се доплаща след прегледа/ 

5.00 лв

 

 

3.6 КАРДИОЛОГИЯ 

 

Първичен преглед при специалист вкл.ЕКГ

80.00 лв.

Вторичен преглед 

30.00 лв.

Консултация по документи 

20.00 лв

ЕКГ стандартни 12 отвеждания

15.00 лв.

  

 

3.7 НЕВРОЛОГИЯ

 

Първичен преглед  

50.00 лв

Вторичен преглед

30.00 лв.

Kонсултация по документи

20.00 лв

ЕЕГ

50.00 лв.

Доплерова сонография 

50.00 лв.

Паравертебрални блокади 

25.00 лв.

Лечение на инсерционити /перирартрити/перитрохантерити/

25.00 лв.

  

 

3.8 ОФТАЛМОЛОГИЯ 

 

Първичен преглед  

50.00 лв

Вторичен преглед 

30.00 лв

Kонсултация по документи

20.00 лв

Тонометрия 

20.00 лв.

Офталмоскопия

15.00 лв.

Оглед с Голдман

40.00 лв

Изследване на цветно зрение с цветни таблици

10.00 лв.

Гониоскопия

20.00 лв.

Промивка на конюктивен сак 

10.00 лв.

Сондиране на каналикули и промиване на слъзни пътища

30.00 лв.

Проба на Ширмер

5.00 лв.

Проба на Зайдел 

5.00 лв.

Микробиология

25.00 лв.

  

 

3.9 ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

 

Остеометрия /задължително с предварително записан час/

40.00 лв.

Ехографска диагностика на коремни органи, ретроперитонеум и малък таз

60.00 лв.

Ехографска диагностика на горната част на абдомена

45.00 лв.

Ехографска диагностика на органите в малкият таз

45.00 лв.

Ехографска диагностика на щитовидна жлеза

45.00 лв.

Ехографска диагностика на млечни жлези

45.00 лв.

Ехографска диагностика на лимфни възли

45.00 лв.

 

 

3.10 НЕФРОЛОГИЯ

 

Първичен преглед

50.00 лв.

Вторичен преглед

30.00 лв.

Консултация по документи

20.00 лв.

Ехография на простата

45.00 лв.

Ехография на пикочни пътища

45.00 лв.

Ехографска диагностика на коремни органи, ретроперитонеум и малък таз

45.00 лв.

  

 

3.11 УНГ

 

Първичен преглед

50.00 лв.

Вторичен преглед

30.00 лв.

Консултация по документи

20.00 лв.

Локално медикаментозно лечение при епистаксис 

10.00 лв.

Сваляне на назална тампонада

20.00 лв.

Неоперативно отстраняване на чуждо тяло от нос, устна кухина, гърло, слухов канал

20.00 лв.

Индиректна ларингоскопия

7.00 лв.

Отстраняване на ушна кал /на едно ухо/ 

10.00 лв.

Контролирана под налягане инсуфлация на Евстахиевата тръба - 5 бр. 

15.00

Клинични вестибуларни тестове 

7.00

Аудиометрия 

20.00

 

 

ЦЕНОРАЗПИС НА МЕДИКО ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ “МЕД-ДИА” ЕООД
София, ул.”Бачо Киро” №8,
тел. +359 2 479 15 17

Натиснете тук