ЦЕНОРАЗПИС

ЦЕНОРАЗПИС

Добре дошли в ДКЦ "Александра Хелф"! Ние сме на Вашите услуги!

1. ОСНОВНИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ

Първична консултация, преглед и интерпретация на резултати от изследвания от лекар-специалист.

80.00 лв.

Вторична консултация, преглед и интерпретация на резултати от изследвания от лекар-специалист.

45.00 лв.

Издаване на болничен лист

20.00 лв

2. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ

 

2.1 ОФТАЛМОЛОГИЯ 

 

Първичен преглед  

80.00 лв

Вторичен преглед 

45.00 лв

Тонометрия 

20.00 лв.

Офталмоскопия

20.00 лв.

Оглед с Голдман

40.00 лв

Изследване на цветно зрение с цветни таблици

10.00 лв.

Изследване на рефракция с изписване на очила

20.00 лв.

Гониоскопия

20.00 лв.

Промивка на конюктивен сак 

10.00 лв.

Сондиране на каналикули и промиване на слъзни пътища

30.00 лв.

Неоперативно остраняване на чуждо тяло

30.00 лв

Микробиология

35.00 лв.

2.2 НЕВРОЛОГИЯ

 

Първичен преглед  

80.00 лв

Вторичен преглед

45.00 лв.

Блокади

40.00 лв.

2.3 ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

 

Първичен преглед с включено ЕКГ

80.00 лв.

Вторичен преглед 

45.00 лв.

2.4 КАРДИОЛОГИЯ 

 

Първичен преглед при специалист вкл.ЕКГ

80.00 лв.

Вторичен преглед 

45.00 лв.

Ехокардиография

60.00 лв.

ЕКГ холтер

60.00 лв.

ЕКГ стандартни 12 отвеждания

20.00 лв.

2.5 РЕВМАТОЛОГИЯ

 

Първичен преглед 

80.00 лв

Вторичен преглед 

45.00 лв

Остеодензитометрия

40.00 лв.

2.6 ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

 

Първичен преглед 

80.00 лв

Вторичен преглед 

45.00 лв

Ехография на щитовидна жлеза

60.00 лв.

2.7 ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

 

Първичен преглед 

80.00 лв

Вторичен преглед 

45.00 лв.

Ехография на коремни органи

60.00 лв.

2.8  АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

 

Първичен преглед

80.00 лв.

Вторичен преглед

45.00 лв.
                          

Трансвагинална ехография / ехография на малък таз

60.00 лв.

Колпоскопия 

 80.00 лв.

Цитонамазка

40.00 лв

Микробиология

35.00 лв

Първичен преглед с вкл. Трансвагинална ехография / ехография на малък таз и цитонамазка

150.00 лв.

Първичен преглед с вкл. Трансвагинална ехография / ехография на малък таз и микробиология

150.00 лв

Първичен преглед с вкл. цитонамазка и микробиология

150.00 лв.

2.9 УРОЛОГИЯ

 

Първичен преглед

80.00 лв.

Вторичен преглед

45.00 лв.
                          

Ехография на простата

60.00 лв.

Ехография на малък таз

60.00 лв.

2.10 НЕФРОЛОГИЯ

 

Първичен преглед

80.00 лв.

Вторичен преглед

45.00 лв.

Ехография на малък таз

60.00 лв.

Ехография на простата

60.00 лв.

2.11 СЪДОВА ХИРУРГИЯ

 

Първичен преглед

80.00 лв.

Вторичен преглед

45.00 лв.

Ехография

60.00 лв.

2.12 ХИРУРГИЯ 

 

Първичен преглед 

80.00 лв.

Вторичен преглед 

45.00 лв.

2.13 ОРТОПЕДИЯ

 

Първичен преглед 

80.00 лв.

Вторичен преглед 

45.00 лв.

2.14 ДЕРМАТОЛОГИЯ

 

Първичен преглед 

80.00 лв.

Вторичен преглед 

45.00 лв.

Дерматоскопия на едно образование

40.00 лв.

2.15 УНГ

 

Първичен преглед

80.00 лв.

Вторичен преглед

45.00 лв.

Неоперативно отстраняване на чуждо тяло от нос, устна кухина, гърло, слухов канал

30.00 лв.

Отстраняване на ушна кал /на едно ухо/ 

10.00 лв.

Микробиология

35.00 лв.

Аудиометрия 

20.00

2.16 ПСИХИАТРИЯ 

 

Първичен преглед

80.00 лв.

Вторичен преглед

45.00 лв.

2.17 ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

 

Абдоминална ехография

60.00 лв.

Ехография на малкият таз

60.00 лв.

Ехография на щитовидна жлеза

60.00 лв.

Ехография на млечни жлези

60.00 лв.

Ехография на повърхностни структури

60.00 лв.

Ехография на простата

60.00 лв.

 

 

ЦЕНОРАЗПИС НА ДКЦ “Александра Хелф” ЕООД - ЛАБОРАТОРИЯ

Натиснете тук