• Име Д-р Пламен Евгениев
  • alexandrahealthmc@gmail.com
  • +359 2 479 15 17; +359 2 4750909
  • Website www.alexandrahealth.eu

Д-р Пламен Евгениев

Уролог

Обща информация

Д-р Пламен Евгениев е специалист уролог в София с над 32 години медицински опит. Консултира пациенти в областта на урологичните и онкоурологияни заболявания и предлага съвременни, диагностични, химиотерапевтични, хормонални, лъчетерапевтични и оперативни методи за лечение в съответствие с Еuropean Association of Urology Guidelines. Д-р Евгениев преглежда възрастни и деца.

Образование

Завършва Медицински университет София през 1990 г. Своята специалност Урология придобива през 1996 г.

Допълнителни квалификации

  • Член на Български лекарски съюз, Българско дружество и асоциация по урология и Европейска урологична асоциация;
  • Участие в многобройни национални конгреси и семинари по специалността;
  • Индивидуален курс по абдоминална ехография 1994 г.;
  • Курс: Трансуретрална хирургия 1998 г. - 2000 г.;
  • Участия в международни форуми: Men’s Health Vienna 2012, EMUC Marseille 2014, EAU Madrid 2015, EMUC Barcelona 2015, EAU Munich 2016, EMUC Milan2016, EAU Copenhagen 2018, EMUC Amsterdam 2018, EAU Barcelona 2019, EAU Amsterdam 2022, EAU Milan 2023;
  • Участие в клинични проучвания в онкоурологията.

Биография

От 1990 г. до 1991 г. д-р Евгениев работи в ЦСМП Видин. От 1991 г. до 2006 г. практикува в Урологично отделение на МБАЛ Видин, а през 2006 г. - в Урологично отделение на Пета МБАЛ София. От 2007 г. е лекар в СБАЛОЗ София. Към момента част и от екипа специалисти на ДКЦ Александра Хелф София.

Лекари

Към лекарите от различни специалности на ДКЦ "Александра Хелт" могат да се обръщат здравноосигурени лица по линия на: здравноосигурителни /застрахователни / дружества, а също и частен прием.